Chủ nhật, Ngày: 25/02/2024

Dịch vụ thư viện

Giới thiệu tác phẩm
Ấn phẩm thông tin

Văn bản

  • 1520/QĐ-TTg
    Quyết định số 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
  • 20/CT-TTg
    Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi
  • 05/2022/TT-BVHTTDL
    Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Chỉ dẫn

- Giờ mở cửa:

Từ thứ 2 đến thứ 7/tuần:

  Sáng 7h00 - 11h30;

  Chiều 13h30 - 17h00

- Thứ 7 phục vụ buổi sáng đến 11h00

- Ngày thứ 4 tuần thứ 2 hàng tháng nghỉ phục vụ bạn đọc.

- Nội quy Thư viện.

- Nội quy phòng đọc, truy cập internet

Thống kê truy cập

7.530.244

: 251.571