Thứ tư, Ngày: 27/09/2023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN

Điều 1: Bạn đọc của thư viện

Mọi cá nhân đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận đều có quyền là bạn đọc của Thư viện tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2: Thẻ thư viện
- Để khai thác thông tin, tư liệu tại thư viện, bạn đọc phải có Thẻ và hồ sơ tại Thư viện. (Liên hệ bộ phận cấp thẻ )
- Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian học tập, nghiên cứu và làm việc tại thư viện.
- Nghiêm cấm không được sử dụng thẻ thư viện của người khác hoặc cho người khác sử dụng thẻ của mình.

Điều 3: Trách nhiệm của bạn đọc
1. Khi vào thư viện:
- Xuất trình thẻ thư viện
- Gửi cặp, túi, vật dụng cá nhân vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

2. Trong thư viện:
- Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu và các trang thiết bị thư viện.
- Thực hiện nếp sống văn minh, không làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan thư viện.
- Giữ gìn, bảo quản tài liệu, không đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu.
- Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.
- Không được vào các khu vực dành riêng cho cán bộ thư viện, nếu không có nhiệm vụ.

3. Khi ra khỏi thư viện:
- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (Trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của thư viện).
- Cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.
Điều 4: Sử dụng tài liệu thư viện
1. Để sử dụng phòng đọc mở hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình thẻ bạn đọc.
2. Đối với phòng đọc mở:

- Bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá; khi đọc xong để tại bàn, Cán bộ thư viện sẽ sắp xếp lên giá.
- Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.
- Không sử dụng các thiết bị, máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của thư viện.

3. Đối với trường hợp mượn về nhà:
- Bạn đọc được mượn tài liệu có thời hạn tối đa không quá 05 ngày. Quá thời hạn đó, nếu bạn đọc có nhu cầu sử dụng tiếp tục thì phải đến thư viện hoặc liên hệ với Thủ thư xin gia hạn; mỗi lần gia hạn không vượt quá 05 ngày.
- Phải trả hết tài liệu bạ đọc đang mượn thì sẽ được mượn tài liệu khác tiếp theo.
- Phải có ý thức giữ gìn tài liệu: làm mất, bẩn, rách, mất trang, viết vẽ vào trong tài liệu phải đền tài liệu mới.
- Mượn trả theo đúng hạn

4. Sử dụng hệ thống tra cứu:
- Bộ máy tra cứu của thư viện gồm hệ thống mục lục truyền thống, các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến.
- Khi sử dụng cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến, bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn của thư viện, không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào chơi trò chơi điện tử.

5. Sao chụp tài liệu:
- Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo hướng dẫn của thư viện.
- Bạn đọc phải trả phí đối với các dịch vụ của thư viện như: sao chụp, nhân bản, biên soạn thư mục, biên dịch tài liệu phù hợp với pháp luật về bảo hộ quyền tác giả theo yêu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện

Thư viện tỉnh Ninh Thuận

Thống kê truy cập

5.841.498

: 288.100