Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

NỘI QUY CƠ QUAN

(Trích theo Quyết định số 209 /QĐ-TVT ngày  30 /  9 /2021

của Giám đốc Thư viện tỉnh Ninh Thuận).

I. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

1. Hàng tuần làm việc các ngày Thứ 2, 3, 4, 5, 6; nghỉ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ, Tết theo quy định. Trường hợp cần thiết Giám đốc Thư viện tỉnh quyết định làm thêm ngày Thứ 7 hoặc Chủ nhật.

2. Thời gian làm việc: - Buổi sáng: Từ 7 giờ 00' đến 11 giờ 30'.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'.

II. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG:

1. Đến cơ quan làm việc đúng giờ quy định, trang phục gọn gàng, đeo thẻ viên chức trong thời gian làm việc.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; hòa nhã, văn minh, lịch sự trong giao tiếp. Nghiêm cấm mọi biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, sách nhiễu với người dân (bạn đọc) trong giải quyết công việc.

3. Khi giải quyết công việc phải tuân theo Quy chế làm việc của cơ quan, nếu giải quyết công việc chưa xong phải báo cáo lãnh đạo phòng, nếu giải quyết không được thì lãnh đạo phòng báo cáo với lãnh đạo đơn vị và hẹn thời gian giải quyết rõ ràng.

4. Trong giờ làm việc phải giữ gìn trật tự, không qua lại các phòng khác khi không có yêu cầu.

5. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc và đảm bảo ngày giờ công lao động.

6. Nghiêm cấm việc uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, trực bảo vệ cơ quan, trực lễ tết, trực phòng chống thiên tai,... và không lái xe khi đã uống rượu, bia; gương mẫu, hạn chế việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong sinh hoạt gia đình và xã hội.

7. Không hút thuốc lá, không ăn quà vặt trong phòng làm việc.

8. Có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định, không tiết lộ và cung cấp tài liệu cho người khác khi chưa được phép của Giám đốc.

9. Có ý thức tiết kiệm, bảo quản tài sản công.

10. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về phòng, chống cháy nổ; tiết kiệm điện, nước; không để các vật dễ nổ, chất dễ cháy trong phòng làm việc và kho tài liệu; ngắt điện, khóa cửa phòng làm việc trước khi ra về.

11. Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng làm việc, khu vực vệ sinh chung; bỏ rác, vật phế thải đúng nơi quy định.

III. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

1. Khách đến liên hệ công tác, liên hệ với Phòng Hành chính - Tổng hợp để được hướng dẫn.

2. Chấp hành nghiêm túc nội quy của cơ quan, không trong trạng thái say rượu, bia, trang phục gọn gàng, không gây ồn ào, mất trật tự, giữ gìn vệ sinh chung, không đi lại những nơi không có nhiệm vụ; không mang theo các loại vũ khí, hung khí, chất dễ cháy nổ,... vào khu vực cơ quan.

IV. ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC ĐẾN LÀM THẺ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ:

Tất cả bạn đọc khi đến Thư viện phải chấp hành nghiêm túc nội quy của cơ quan và quy định của các phòng chuyên môn.

Thư viện tỉnh Ninh Thuận

Thống kê truy cập

2.203.517

: 67.361