Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

Thư viện tỉnh Ninh Thuận

ĐC: 01 Hùng Vương, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Email: thuvientinh@ninhthuan.gov.vn

ĐT: Phòng Hành chính - Tổng hợp: 0259.3921480,

Phòng Nghiệp vụ - Tin học: 38224647,

Phòng Phục vụ Bạn đọc: 3822250