Thứ hai, Ngày: 22/07/2024

CĐCS Thư viện tỉnh

Gồm: 18 Công đoàn viên. Trong đó BCH:

1. Phạm Mộng Tuyền - Chủ tịch 

2. Nguyễn Kim Hải - Phó chủ tịch

3. Nguyễn Thanh Hà- Ủy viên

Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Gồm: 05 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại chi đoàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Dương Thị Minh Trăm

2. Trần Thị Hằng

3. Trương Thanh Bảo Linh

4. Trương Thị Cẩm Giang

5. Nguyễn Thị Mỹ Tiến

Thống kê truy cập

9.652.352

: 259.170