Thứ bảy, Ngày: 24/02/2024

1. Mục tiêu

Tạo cơ hội cho bạn đọc tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin, hỗ trợ kỹ năng tìm tin chuyên nghiệp cho bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện tỉnh.

2. Tầm nhìn

Xây dựng một Thư viện theo mô hình tiên tiến, hiện đại nhằm góp phần phục vụ đắc lực cho việc cung cấp thông tin đầy đủ nhất cho người dùng tin và thúc đẩy thư viện tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3. Giá trị cốt lõi

Giá trị của Thư viện không phải ở chỗ có bao nhiêu tài nguyên thông tin mà là thư viện đã đáp nhu cầu thông tin một cách hiệu quả như thế nào từ nhiều nguồn khắp nơi thông qua công nghệ mới nhằm không ngừng phấn đấu đạt chất lượng phục vụ, nghiên cứu khoa học công nghệ và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Thống kê truy cập

7.529.963

: 251.290