Thứ ba, Ngày: 16/08/2022

 Chi bộ Thư viện tỉnh Ninh Thuận

1. Phạm Văn Hương, Bí thư chi bộ

2. Phạm Thị Thơm

3. Nguyễn Kim Hải

4. Dương Thị Minh Trăm

5. Nguyễn Thị Thùy Hương

6. Nguyễn Thanh Hà

7. Mai Diệp Ngọc Trâm

Thống kê truy cập

1.781.448

: 122.843