Thứ năm, Ngày: 08/12/2022

CĐCS Thư viện tỉnh

Gồm: 18 Công đoàn viên. Trong đó BCH:

1. Nguyễn Ngọc Khôi - Chủ tịch

2. Nguyễn Kim Hải - Phó chủ tịch

3. Mai Diệp Ngọc Trâm - Ủy viên

Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Gồm: 06 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại chi đoàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Dương Thị Minh Trăm

2. Trần Thị Hằng

3. Trương Thanh Bảo Linh

4. Trương Thị Cẩm Giang

5. Nguyễn Thị Mỹ Tiến

Thống kê truy cập

2.777.380

: 68.174