Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

3062/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Loại văn bản: Kế hoạch
Ngày ban hành: 23/06/2021 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Thuận
Người ký: Nguyễn Long Biên Chức vụ người ký: Phó Chủ tịch
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- KHUB-van-hoa-doc-trong-cong-dong.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.203.494

: 67.338