Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

02/2020/TT-BVHTTDL - Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 25/05/2020 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 

Thanh lọc tài nguyên thông tin là việc đưa ra khỏi kho những tài nguyên thông tin không phù hợp với diện phục vụ của thư viện, thừa bản, lạc hậu về nội dung, bị hư hỏng không thể phục hồi, bị mất trong quá trình phục vụ để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thực hiện thanh lý tài sản.
 

Tệp đính kèm: 
- 2.1. Thông tu thanh loc tài liệu.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.203.197

: 67.041