Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

05/2020/TT-BVHTTDL - Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 28/08/2020 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 

Đánh giá hoạt động thư viện phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện được thực hiện trên cơ sở xác định năng lực của thư viện, tác động của thư viện đối với cá nhân, cộng đồng và xã hội để có cơ chế quản lý, đầu tư phù hợp, nghiên cứu, đề xuất chính sách, định hướng phát triển thư viện và văn hóa đọc của cả nước.
 

Tệp đính kèm: 
- 2.1. Thông tư đánh giá Thư viện.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.202.893

: 66.737