Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

1325/KH-UBND - Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021...

Loại văn bản: Kế hoạch
Ngày ban hành: 22/03/2021 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Thuận
Người ký: Nguyễn Long Biên Chức vụ người ký: Phó Chủ tịch
Trích dẫn: 

Triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê  duyệt “Chƣơng trình Chuyển đổi số ngành thƣ viện đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 

Tệp đính kèm: 
- Ke hoach trienkhai QD 206 TTg chuyen doi so nganh Thu vien.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.203.276

: 67.120