Thứ sáu, Ngày: 02/06/2023

1520/QĐ-TTg - Quyết định số 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"

Loại văn bản: Quyết định
Ngày ban hành: 09/12/2022 Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Vũ Đức Đam Chức vụ người ký: Phó Thủ Tướng
Trích dẫn: 

Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"

Tệp đính kèm: 
- 1520-ttg.signed.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

4.575.155

: 12.690