Thứ năm, Ngày: 09/02/2023

20/CT-TTg - Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi

Loại văn bản: Khác
Ngày ban hành: 01/11/2022 Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Vũ Đức Đam Chức vụ người ký: Phó Thủ Tướng
Trích dẫn: 

Về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi

Tệp đính kèm: 
- CT-20.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

3.424.888

: 102.372