Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

09/TT-BVHTTDL - Thông tư: Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 22/09/2021 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Nguyễn Văn Hùng Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 

Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tệp đính kèm: 
- Thong tu 09-2021 Huong dan CNNV,QH,CCTC TV cap tinh.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.202.801

: 66.645