Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

2124/QĐ-BVHTTDL - Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế

Loại văn bản: Quyết định
Ngày ban hành: 13/07/2021 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy Chức vụ người ký: Thứ trưởng
Trích dẫn: 

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế

Tệp đính kèm: 
- Quyet dinh 2124_ ve to chuc su kien.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.203.401

: 67.245