Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

2114/QĐ-BVHTTDL - Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu

Loại văn bản: Quyết định
Ngày ban hành: 13/07/2021 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy Chức vụ người ký: Thứ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- Quyet dinh 2114_Ho tro chuyen mon.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.202.944

: 66.788