Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

2113/QĐ-BVHTTDL - Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong thư viện công lập

Loại văn bản: Quyết định
Ngày ban hành: 13/07/2021 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy Chức vụ người ký: Thứ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- Quyet dinh 2113_bao quan suu tam phuc che.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.203.543

: 67.387