Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

4763/QĐ-BVHTTDL - Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật

Loại văn bản: Quyết định
Ngày ban hành: 26/12/2019 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy Chức vụ người ký: Thứ trưởng
Trích dẫn: 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật.

Tệp đính kèm: 
- Quyet dinh 4763 _ Cung cap thong tin.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.203.129

: 66.973