Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

4831/QĐ-BVHTTDL - Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập

Loại văn bản: Quyết định
Ngày ban hành: 30/12/2019 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy Chức vụ người ký: Thứ trưởng
Trích dẫn: 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập

Tệp đính kèm: 
- 4831-Quyet dinh dinh muc xu ly ky thuat.pdf      
- 4831-Quy dinh dinh muc xu ly ky thuat.pdf      
- 4831-Phu luc xu ly ky thuat.pdf      
Các văn bản khác

Thống kê truy cập

2.202.690

: 66.534