Chủ nhật, Ngày: 25/02/2024

Đào tạo người dùng tin

Tổ chức các lớp huấn luyện người dùng tin

Huấn luyện người dùng tin là một nhiệm vụ quan trọng của Thư viện nhằm giúp người dùng tin hiểu và nắm được cơ chế tổ chức, cách khai thác và sử dụng thông tin ở thư viện, nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu thông tin.Thư viện tổ chức các lớp huấn luyện theo các hình thức sau :

1. Hướng dẫn sử dụng thư viện cho bạn đọc mới làm thẻ

- Đối tượng: Tất cả bạn đọc

- Hình thức: Hướng dẫn trực tiếp khi bạn đọc làm thẻ và tổ chức lớp học tập trung phối hợp với các hoạt động tổ chức sự kiện của thư viện.

- Thời gian: Trong khoảng 01 buổi đến 01 ngày.

- Nội dung hướng dẫn: 

   + Giới thiệu chung về thư viện.

   + Giới thiệu các nguồn tài liệu truyền thống và hiện đại và chính sách sử dụng.

   + Hướng dẫn khai thác và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thư viện.

   + Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác sử dụng tài liệu tại Thư viện   

2. Huấn luyện kiến thức thông tin nâng cao

- Đối tượng : Tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng thư viện.

- Hình thức: Tổ chức các lớp hướng dẫn theo đăng ký của bạn đọc-người dùng tin

- Thời gian: Tùy thuộc vào đủ số bạn đọc đăng ký từ 5 người trở lên

- Nội dung hướng dẫn:

   + Hướng dẫn các kỹ năng tìm tin: cách xác định nguồn tin, cách đánh giá các nguồn tin…

   + Cách sử dụng các công cụ tra cứu tin.

   + Cách truy cập các nguồn tin: nguồn tin có trong Trung tâm Thông tin - Thư viện; tra cứu trên mạng, tra cứu trên các cơ sở dữ liệu,…

   + Cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin của thư viện.

Ngoài các lớp huấn luyện nói trên, trong quá trình phục vụ các phòng đều hướng dẫn cụ thể khi bạn đọc có các thắc mắc, yêu cầu hướng dẫn sử dụng. Tại phòng tra cứu dữ liệu, việc hướng dẫn tra cứu thực hiện trên trang web và các bản in dán tại vị trí tra cứu.

BBT. WEB.TVT

Thống kê truy cập

7.530.274

: 251.601