Tài liệu số - Xem chi tiếtHội thảo khoa học văn hóa biển đảo - Bảo vệ và phát huy giá trị
Giới thiệu các bài viết về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam; Văn hóa biển cận duyên Việt Nam; Tiếp cận giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam, những ghi chú phác thảo; Văn hóa biển nhìn từ góc độ khảo cổ học; Di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh,...
2015
24cm.
vie
Địa chí: DCS.001735
Người Lớn: M.019003
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Hội thảo khoa học văn hóa biển đảo - Bảo vệ và phát huy giá trị 12 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  12 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Văn hóa
Tài liệu này nằm trong danh sách hạn chế.
Nếu muốn xem tài liệu xin hãy yêu cầu đến Thư Viện bằng cách nhấn vào nút 'Yêu cầu tài liệu số' trên màn hình.
Thảo luận
Gửi ý kiến

Chuyên đề tài liệu số

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

9.172.373

: 242.783