Tài liệu số - Xem chi tiếtXây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Một số vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị trong giai đoạn hiện nay; công tác Đảng, công tác chính trị với việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị.
2004
569tr. ;21cm.
vie
DVN.-010969;LC.-000904-002387-002388-002389;M.-003667-003668-003669
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quân đội Nhân dân Việt Nam
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Chuyên đề tài liệu số

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.777.988

: 68.782