Tài liệu số - Xem chi tiếtTư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay
Trình bày những nội dung cơ bản, những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân. Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động, những vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
2012
294tr. ;21cm.
vie
DVN.-012664
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay 1 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 2022
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Chuyên đề tài liệu số

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

3.424.564

: 102.048