Tài liệu số - Xem chi tiếtVũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân
Luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản. Truyền thống và kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của dân tộc ta. Sự sáng tạo của Đảng ta và nhân dân ta trong việc vũ trang quần chúng cách mạng và xây dựng quân đội nhân dân. Vũ trang quần chúng cách mạng mạnh mẽ và rộng khắp, xây dựng quân đội nhân dân chính quy hiện đại.
1972
255tr. ;19cm.
vie
DVN.-008103;M.-003883
Danh sách tệp tin điện tử
 STT  Tệp tin số Lượt Xem Lượt tải  Trailer 
1. Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân 0 0
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quân đội Nhân dân Việt Nam
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Chuyên đề tài liệu số

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.777.273

: 68.067