Tài liệu số - Xem chi tiếtTổng kết công tác binh - địch vận trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)
Gồm 3 phần: tác động, đặc điểm của cuộc chiến tranh tác động đến công tác binh - địch vận; hoạt động binh - địch vận trong năm giai đoạn chiến lược của cuộc chiến tranh; đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm.
2002
298tr. ;22cm.
vie
DVN.-019311;LC.-022940-022941-022942-022943;M.-034038-034039-034040-034041-034042-034716
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Quân đội Nhân dân Việt Nam
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Chuyên đề tài liệu số

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.777.308

: 68.102